Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Jaarvergadering en lezing over stikstof
Op 6 oktober jl hield de vereniging haar jaarvergadering 2020 in de Ontmoetingskerk van Doorwerth. Op deze vergadering hield de gerenommeerde onderzoeker prof. dr. ir. Wim de Vries voor ons een lezing over de stikstofproblematiek waarin Nederland nu al jaren verkeert.

Hier kunt u de presentatie van prof. De Vries nog eens teruglezen.

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen is lid van of heeft veel contact met:

• Bomenstichting
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• IVN Zuid-West Veluwezoom
• Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen
• Stichting Heemkunde Renkum
• Stichting Renkums Beekdal
• Vereniging Vrienden Park Hartenstein e.o.
• Vereniging Mooi Wageningen
• Gemeente Renkum
• Stichting Ruimte Denken

Uitgelicht:

* De bestuursrechter Arnhem oordeelde de bouw van een overkapping op Valkenburglaan 1 illegaal in een zaak die wij tegen de gemeente Renkum hadden aangespannen. Meer details leest u in ons persbericht.

* In dit speciale nieuwsbericht leest U meer achtergrond informatie over de bijzondere juridische kosten met betrekking tot de activiteiten van de vereniging in de afgelopen periode en onze actie ter versterking van het Fonds voor Juridische Zaken.

* Hier leest u het jaarverslag over 2020 van de Vereniging

Voor meer details kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.