Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Nieuwsflash:
Zonneparken in Quadenoord: geen goed plan.
De gemeente Renkum is een warm pleitbezorger van de energietransitie. Daarin kan ze Vijf dorpen aan haar zijde vinden.
Het is echter een heel slecht idee van de gemeente om natuurpercelen in landgoed Quadenoord vol te leggen met zonnepanelen.
De vereniging heeft daarom samen met zeven andere natuurorganisaties een brandbrief naar de provincie gestuurd en de vereniging is gaarne bereid samen met de gemeente op zoek te gaan naar geschikte locaties.

Met deze link leest u onze brandbrief naar de provincie.

Uitgelicht:
* Gemeenteraad Renkum draagt college op onderzoek in te stellen inzake het beleid ruimtelijke ordening naar aanleiding van de klacht terzake van Vijf dorpen.

* Lees hier de zienswijze van de vereniging tegen het Ontwerp bestemmingsplan Valkenburglaan 1.

* ons persbericht inzake bezwaar tegen de bouw van senioren appartementen op Plein 1946 te Oosterbeek.

Voor meer details kijkt u onder Nieuws