Welkom op de vernieuwde website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Deze website is momenteel onder constructie. Voor informatie en/of vragen verwijzen wij u naar de email.

 
 
 

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de Gemeente Renkum.
De vereniging voelt zich nauw betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen en heeft daarbij veel aandacht voor het groen.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
E: secretaris@vijfdorpen.nl

Thema

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Ons centrale thema luidt als volgt:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Om onze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.
De vereniging reageert op de ontwikkelingen om haar heen.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.
Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Agenda