Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de navolgende personen:

  • Flip Witte, voorzitter
  • Max Smit, secretaris
  • Michiel Moerdijk, penningmeester en ledenadministratie
  • Tom van Es, fonds- en ledenwerving & public relations
  • Gertjan Renes, vice voorzitter en functionaris gegevensbescherming