De vereniging

De vereniging2018-03-15T12:20:03+00:00

 
De vereniging draait met vrijwilligers en heeft leden nodig. Want hoe groter de vereniging, des te sterker is onze invloed op gemeentelijke besluitvorming die het groene karakter van onze gemeente versterkt.
Met meer dan 350 leden is de vereniging groter dan menig politieke partij in onze gemeente.

Naast uw morele steun is ook uw financiële bijdrage welkom. Voor een minimaal bedrag van € 10 per jaar wordt u lid en ontvangt u het jaarverslag en onze ondersteuning bij vragen.

Wilt u lid worden dan kunt u dit nu doen door een mail te sturen aan secretaris@vijfdorpen.nl

Vermelding van uw e-mail adres stelt ons in staat gericht contact te houden met onze leden over actuele zaken in hun directe omgeving.

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen wordt door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.
Het RSIN Nummer is: 815712510.

U kunt dit zelf hier nazoeken.

 
Doelstellingen:
  • Het in de Gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu
  • Het in de Gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daar in de ruimste zin mee verband houdt

 

Strategie:

  • het wekken van belangstelling voor haar doelstellingen bij de bewoners en instellingen van de Gemeente Renkum
  • het kenbaar maken van de opvattingen van de vereniging aan overheden, particulieren en andere instanties
  • het leggen en onderhouden van contacten met instellingen die gelijkgerichte doelstellingen hebben
  • het geven van voorlichting door middel van pers en andere media
  • het voeren van acties
  • gebruik van alle andere wettige middelen om de doelstellingen van de vereniging te bereiken