Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen wordt door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.
Het RSIN Nummer is: 815712510.

U kunt dit zelf hier nazoeken.

 

Doelstellingen:

  • Het in de Gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu
  • Het in de Gemeente Renkum behouden van het voor de zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter en alles wat daar in de ruimste zin mee verband houdt
  • het wekken van belangstelling voor haar doelstellingen bij de bewoners en instellingen van de Gemeente Renkum
  • het kenbaar maken van de opvattingen van de vereniging aan overheden, particulieren en andere instanties
  • het leggen en onderhouden van contacten met instellingen die gelijkgerichte doelstellingen hebben
  • het geven van voorlichting door middel van pers en andere media
  • het voeren van acties
  • gebruik van alle andere wettige middelen om de doelstellingen van de vereniging te bereiken