Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Jaarvergadering met een presentatie over de Binnenveldse hooilanden
Hierbij nodigen wij u uit voor onze openbare ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 11 mei in Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51, 6861 ZZ Oosterbeek.

We leggen tijdens de vergadering verantwoording af over onze activiteiten in 2021, waarbij de leden het bestuur vragen kunt stellen over het gevoerde beleid en de toekomstplannen. Na de pauze zal Willem Hendriks, senioradviseur bij Witteveen+Bos en bestuurslid van de stichting Mooi Binnenveld, een lezing geven over de Binnenveldse hooilanden.

De volledige agenda van de avond leest u in onze uitnodigingsbrief.

Uitgelicht:

* Hoe groen stemden de Renkumse partijen in de gemeenteraad? Wij hebben het stemgedrag van de Renkumse partijen over de afgelopen 4 jaar bij zaken die slecht zijn voor natuur, landschap en leefomgeving voor u op een rijtje gezet.

* De gemeenteraad van Renkum overweegt een voorstel aan te nemen waarmee bouwen buiten de bebouwde kom van de gemeente in de toekomst makkelijker wordt.

Dit ‘ja-mits’ principe willen sommige raadsleden opnemen in de Omgevingsvisie die nu wordt voorbereid. Vijf Dorpen is hier faliekant op tegen. Meer leest u in ons persbericht.

* Valkenburglaan 1: gemeenteraad, doe uw werk!
Dinsdagavond 8 februari bespraken de gekozen vertegenwoordigers van gemeente Renkum het conceptbestemmingsplan Valkenburglaan 1. De eerste versie van het plan was in 2020 door de gemeenteraad weggestemd en nu lag er dan een wat aangepaste versie. Maar nog steeds een plan waarin illegaal neergezette gebouwen en een zonder vergunning gerund restaurant worden gelegaliseerd. Een plan voor een planologische vrijstaat.

Meer leest u ons persbericht of in dit korte essay.
Eventueel leest u ons integrale commentaar aan de Raad.

Goed om te weten: Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen wordt door het Ministerie van Financiën aangemerkt als een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn donaties aftrekbaar voor de belastingen.

Het RSIN Nummer is: 815712510.
U kunt dit zelf hier nazoeken.

Voor meer details over de activiteiten van de vereniging en kwesties als o.a. Valkenburglaan en de Geelkerkenkamp kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.