Op woensdag 27 maart 2019 houden we een openbare ledenvergadering in de Kroonzaal van restaurant Klein Hartenstein, Talsmalaan 1 te Oosterbeek.
We leggen daarin verantwoording af over onze activiteiten in 2018, waarbij u het bestuur vragen kunt stellen over het gevoerde beleid en de toekomstplannen. Hier leest u ons jaarverslag over 2018.

Na de pauze zal dr. ir. Rienk-Jan Bijlsma een lezing geven over de ontwikkeling van de vegetatie op de Veluwe, met nadruk op de historische ontwikkeling van bodem en vegetatie. Rienk-Jan is als ecoloog werkzaam in Wageningen en vermaard om zijn grondige kennis van de Nederlandse natuur.

De volledige agenda van de avond is als volgt:

  • 19:30-20:00 uur: inloop met koffie en thee
  • 20:00-20:45 uur: Verantwoording 2018
  • 20:45-21:00 uur: Pauze
  • 21:00-21:45 uur: Lezing door Rienk-Jan Bijlsma
  • 21:45- slot: Napraten onder het genot van een drankje

Contributies
En daarmee zijn aangeland bij een vervelend puntje: de inning van contributies. Het bestuur is daar ieder jaar zeer veel tijd aan kwijt. Twee maanden na het eerste betaalverzoek heeft 45% van de leden de contributie nog niet overgemaakt. Na een eerste en een tweede aanmaning is dat percentage geslonken tot respectievelijk 8 en 6. Die laatste zes procent (ca. 20 leden) bellen we, als we al een telefoonnummer hebben, of zoeken we thuis op. Telkens blijkt: het is geen onwil, maar mensen hebben het te druk, ze krijgen te veel post, er ligt al zo’n stapel en dan verdwijnt een betalingsverzoek wel eens per ongeluk bij het oud papier. We begrijpen dit wel: ondergetekende, bijvoorbeeld, lijdt ook aan een ernstige vorm van afdrachtamnesie. Maar het kan ook anders: de automatische incasso. Niet iedereen zal dit waarderen, maar we willen in de jaarvergadering de leden toch vragen of we mogen overgaan tot automatische incasso. Als de vergadering daarmee instemt zullen we voortaan automatisch de verschuldigde minimumcontributie (€ 10) afschrijven, wat beneden een bedrag van € 50 wettelijk is toegestaan. Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben, dan storten we het bedrag na een berichtje onmiddellijk weer terug.

E-mail adres
Ten slotte: mocht u uw e-mail adres nog niet hebben doorgegeven, doe dat dan als nog. Dan kunnen we u dan sneller van informatie voorzien, zoals met een nieuwsbrief. Uw adres kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen naar secretaris@vijfdorpen.nl.
Met een hartelijke groet en hopelijk tot 27 maart.

Met een hartelijke groet en hopelijk tot 27 maart.
Flip Witte, voorzitter