Jaarverslagen

Jaarverslagen2018-03-25T22:49:27+00:00

 
Op deze pagina kunt u de meer recente jaarverslagen van de vereniging downloaden als pdf-file.
De stukken bestaan uit een samenvattend verslag van de bestuurlijke zaken en adviezen en andere bijdragen van de Vereniging over het betreffende verslagjaar.
Over de laatste jaren ziet u tevens een financieel verslag met de balans en resultatenrekening van de Vereniging alsmede het verslag van de jaarlijkse ledenvergadering.

 

2014