Rechtbank: overkapping Valkenburglaan 1 illegaal

30 juli 2021|

Een vijf meter hoge overkapping aan de Valkenburglaan te Oosterbeek, pal achter een historisch waardevol tuinmanshuisje, had de eigenaar daar in 2019 niet mogen bouwen. Dat oordeel velde de bestuursrechter van Arnhem op 27 juli 2021 in een zaak die bewonersvereniging Vijf Dorpen in ’t Groen tegen de gemeente Renkum had aangespannen. Die weigerde namelijk handhavend op te treden, […]

Reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie over het RO beleid van de gemeente Renkum

8 maart 2021|

De Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen (5D) is blij met het rapport Ruimte in Participatie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Het onderzoek van de commissie is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 5D over de gang van zaken rondom RO-projecten; specifiek de gang van zaken rondom het plan Geelkerkenkamp 18a-20. Uit het rapport maakt de vereniging […]

Actie ter versterking van het Fonds voor Juridische Zaken

23 oktober 2020|

Tijdens onze digitale jaarvergadering van 30 september 2020 hebben gesproken over onze financiële situatie binnen onze vereniging.

Het lopende en afgelopen boekjaar boekjaar hebben wij helaas in vele gevallen van een dispuut met de Gemeente Renkum gebruik moeten maken van een extern, in ruimtelijke ordening gespecialiseerd advocatenbureau waardoor we onze opgebouwde reserves hebben moet aanspreken. (zie onderstaande procedure-overzicht).

We hadden indertijd […]