Nieuws

Nieuws2019-01-04T12:17:28+00:00

 

 

Opbrengst statiegeldactie bij de supermarkt RenkumPlus in Renkum groot succes

Op de valreep van het nieuwe jaar kon zaterdag 15 december 2018 een glunderende Flip Witte als voorzitter van de vereniging een cheque in ontvangst nemen t.w.v. 327,65 euro van Sander Berntsen, filiaalhouder van de supermarkt RenkumPlus.
Een prachtig bedrag dat een welkome bijdrage vormt op de inkomsten van de vereniging. Het geld zal worden gebruikt ter bekostiging van projecten van de vereniging zoals b.v. het bankenproject. Een project dat zich richt op het plaatsen van duurzaam geproduceerde banken. Eén van de banken staat inmiddels in het Renkums beekdal.
De supermarkt voelt zich zéér verbonden met de dorpsgemeenschap in het dorp Renkum. De filiaalleiding en haar klanten ondersteunen graag de activiteiten van onze vereniging die zich al decennia lang met succes inzet voor de bescherming van het fraaie landschap en leefomgeving in de gemeente. Onlangs nog bood de supermarkt ruimte aan de promotiestand van de vereniging.
Het bestuur van onze vereniging is de leiding van RenkumPlus en klanten bijzonder dankbaar voor de geboden financiële steun!

OPROEP: vrijwilligers gezocht voor SOS Pietersberg

Door jarenlange bezuinigingen op het groen is buitenplaats de Pietersberg in Oosterbeek ernstig verwaarloosd. Japanse duizendknoop en braam welen tierig, waardevolle bomen en struiken zijn overgroeid, zichtlijnen verdwenen. Cor Kortekaas van vereniging ‘Vrienden van Park Hartenstein en omgeving’ richtte daarom de actie ‘SOS Pietersberg’ op. Hij zocht tevens de samenwerking met andere partijen, zoals de Renkumse duizendknoopbrigade. Ook Vijf dorpen sloot zich bij het initiatief aan.
Tijdens een door de vereniging georganiseerde rondleiding op zaterdagmorgen 20 oktober 2018 konden leden van de gemeenteraad met eigen ogen aanschouwen hoe belabberd het gebied erbij ligt en tevens hoe talloze vrijwilligers tezelfdertijd de handen uit de mouw staken om het weer enigszins te herstellen. Cor was kort daarvoor onverwacht overleden, zodat hij bij leven helaas niet heeft kunnen meemaken wat er met zijn gedachtegoed gebeurde.

Er moet nog veel werk worden verricht op de Pietersberg. Daarom wordt er zaterdag 16 maart a.s. weer een werkochtend gehouden van 9.00 uur tot 12.30 uur. Net als de vorige werkochtend wordt deze weer mede ondersteund door de gemeente Renkum. Hierbij roepen wij leden van de vereniging op om aan de actie deel te nemen. Ook anderen met een groen hart zijn natuurlijk van harte welkom. Graag wel van te voren aanmelden bij Frans Welsch via info@vriendenvanparkhartenstein.nl

 

 

Annabel Hemels ontvangt de 1e prijs van Lies van Hall en Frank van der Mijn

Uitslag kleurwedstrijd Vijf Dorpen in ’t Groen

Tijdens de zompmarkt in mei lanceerde de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen een kleurwedstrijd met een prachtige tekening van kunstenares Lies van Hall.

Vele kinderen namen een tekening mee en kleurden hem vol enthousiasme in. Lies van Hall en Frank van der Mijn (van de commissie PR en Ledenwerving) vormden de jury en kozen uit de inzendingen drie winnaars:
1e prijs: Annabel Hemels, 6 jaar
2e prijs: Marlot de Boer, 9 jaar
3e prijs: Isabel Lindner, 4 jaar

De winnaars ontvingen inmiddels mooie prijzen, terwijl ouders, broers en zussen mee konden vieren met een glas limonade en wat lekkers.

De tekening blijft beschikbaar voor iedereen die van kleuren houdt. Hij is verkrijgbaar bij de stand van de vereniging op diverse markten en braderieën, of op te vragen via frankvandermijn@gmail.com

Zompmarkt voor Vijf Dorpen groot succes

Vrolijke dixielandmuziek van Tuesday Night Fever lokte bezoekers van de Oosterbeekse Zompmarkt afgelopen zondag naar de stand van Vijf Dorpen in ’t Groen.
Daar kregen geïnteresseerden, waaronder wethouder mevrouw W. Ruwhof, gloedvolle verhalen te horen over het werk van de vereniging voor Oosterbeek en de andere dorpen in de gemeente Renkum. Ook konden zij zich meteen inschrijven als nieuw lid of gezinslid. Bijna 25 mensen deden dat waardoor het ledental flink omhoog is geschoten naar ruim 400. Nu staan we samen nog sterker voor het behoud van ons fraaie landschap.

Nieuwe leden ontvingen een aantal leuke attenties en konden loten trekken voor een jaar gratis lidmaatschap, gesponsord door Duoshop in Doorwerth. Twee winnende loten werden getrokken en leverden blije gezichten op. Voor de jongeren kinderen was er een speciaal voor Vijf Dorpen ontworpen kleurplaat te krijgen. Wie deze kleurplaat het mooist inkleurt en voor 1 juli instuurt naar: frankvandermijn@gmail.com maakt kans op een leuke prijs. In de brievenbus van Ploegseweg 6 gooien, mag ook.
De Zompmarkt betekende de aftrap van een ledenwerfcampagne van de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. De campagne is zeer succesvol gestart en ook de komende periode worden activiteiten ondernomen om het ledental uit te breiden.

Onweersdreiging maakte helaas een voortijdig einde aan deze sfeervolle, zomerse markt. Maar iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. Hier doen we het (ook) voor!

 

 

Bank Vijf Dorpen in ’t Groen overgedragen aan Dorpsbelang Wolfheze

Dat de laatste bank van de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen in Wolfheze op een hele mooie plek staat werd tijdens de officiële overhandiging op zaterdag 26 mei al duidelijk. Twee edelherten renden op korte afstand door het weiland en verdwenen in het bos. Voorzitter Flip Witte van de vereniging overhandigde aan voorzitter Martin de Graaff van Dorpsbelang Wolfheze een pot bijenhoning om de overdracht van de bank te bezegelen. De bank staat aan de rand van natuurgebied Reijerscamp in Wolfheze, aan de zandweg tussen sportpark Duitse Kamp en het bos bij het Hazeleger. Bij de bank is uitzicht op de Reijerscamp, maar ook over de velden en weilanden richting Wolfhezerweg.

In 2016 heeft de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen een project opgezet waarbij aan elk van de zes dorpen in de gemeente Renkum een bank wordt geschonken. Deze zijn en worden geplaatst op mooie locaties waarbij optimaal van het omringende landschap kan worden genoten. Op die wijze vindt invulling plaats van een belangrijk deel van de doelstelling van de vereniging waarvan beleving van het ons omringende een belangrijk aspect vormt.

Inmiddels zijn in Heveadorp, Renkum , Oosterbeek en Doorwerth al banken geplaatst. Zij zijn respectievelijk te vinden bij de Oude Waterput, bij het gebouw van de Stichting Renkums Beekdal, langs de Geelkerkenkamp aan de voet van het park Bato’s Wijk en bij het Cascadedal.

De plaats van de bank in Wolfheze is in overleg met Dorpsbelang en Natuurmonumenten bepaald. Met name oud penningmeester Peter Jasperse heeft zich ingezet om een bank in Wolfheze te krijgen. De bank is door Wolfhezenaar Theo Jurrius van de Boschhoeve duuurzaam geproduceerd en gemaakt van acaciahout, afkomstig van de rand van de Reijerscamp zelf. Op de rugleuning staat het logo van de gulle gever en een messing plaatje met de tekst: 26 mei 2018, geschonken door Vijf Dorpen in ’t Groen aan Dorpsbelang Wolfheze.

Vereniging becommentarieert landgoederenvisie

Na vele jaren dralen heeft het college van B&W eindelijk een concept-landgoederenvisie laten opstellen. Dat werk werd uitbesteed aan twee landschapsarchitecten die in de zeer korte tijd die ze kregen een uitstekend concept schreven. De vereniging heeft hier gedetailleerd en opbouwend commentaar op gegeven, zodat de visie nog beter wordt.

Toch heeft de vereniging fikse kritiek op het college. Je kunt wel een prachtig plan laten opstellen, maar als je geen cent voor de uitvoering overhebt, dan is dat plan een papieren tijger. Een stuk om goede sier mee te maken, net voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.
 
De visie zou volgens het college moeten worden gerealiseerd via burgerparticipatie. De vereniging kreeg echter, net als andere belanghebbenden, maar een week de tijd om het 95 pagina’s tellende concept te becommentariëren. Dat getuigt niet van de wil om burgers serieus te laten participeren.
 
Het college ging niet in op ons verzoek om het commentaar van de vereniging openbaar te maken. Lees daarom hier onze brief aan het college, waarmee we ons commentaar op de visie aanboden.

Wandeling van voorzitter Flip Witte door 300 meter openbaar groen

De afgelopen jaren zijn de gevolgen van de jarenlange bezuinigingen op het groenonderhoud steeds beter zichtbaar. Om dat te illustreren volgt hier een fotorapportage van een korte wandeling vlakbij mijn woonhuis in Oosterbeek. Die wandeling over 300 m is in bijgaand kaartje met een rode stippellijn aangegeven…

 
We beginnen op de hoek Weverstraat – Dr. Breveestraat. Hier stonden een paar jaar geleden mooie struiken. Die zijn gerooid en vervangen door een onderhoudsarm graslandje waarop honden hun behoefte doen…
 

 
Even verder op de Zuiderbeekweg. Knotelzen die 20 jaar geleden zijn aangepoot worden tegenwoordig ‘onderhouden’ door de hele knot af te zagen.
Dat trekken ze niet. Niettemin wordt deze onderhoudsvorm stug volgehouden…
 
Lees hier verder voor het hele verslag van deze wandeling.