Reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie over het RO beleid van de gemeente Renkum

8 maart 2021|

De Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen (5D) is blij met het rapport Ruimte in Participatie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Het onderzoek van de commissie is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 5D over de gang van zaken rondom RO-projecten; specifiek de gang van zaken rondom het plan Geelkerkenkamp 18a-20. Uit het rapport maakt de vereniging […]

Actie ter versterking van het Fonds voor Juridische Zaken

23 oktober 2020|

Tijdens onze digitale jaarvergadering van 30 september 2020 hebben gesproken over onze financiële situatie binnen onze vereniging.

Het lopende en afgelopen boekjaar boekjaar hebben wij helaas in vele gevallen van een dispuut met de Gemeente Renkum gebruik moeten maken van een extern, in ruimtelijke ordening gespecialiseerd advocatenbureau waardoor we onze opgebouwde reserves hebben moet aanspreken. (zie onderstaande procedure-overzicht).

We hadden indertijd […]

Bestemmingsplan Valkenburglaan 1 door Gemeenteraad weggestemd

25 april 2020|

Op 22 april jongstleden werd het voorstel voor het bestemmingsplan Valkenburglaan1 in de gemeenteraad in stemming gebracht. We zijn als vereniging, samen met een paar leden, lang en intensief hiermee bezig geweest, onder andere door de gemeenteraad regelmatig van informatie te voorzien. Het verheugt ons dat er uiteindelijk tegen het nieuwe bestemmingsplan is gestemd met 17 stemmen; er waren […]