Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Nieuwsflash:
Aarden wal met hek langs perceel Geelkerkenkamp
Het blijft rommelen aan de Geelkerkenkamp te Oosterbeek. Recent is er veel grond op het terrein verplaatst, waardoor er nu een wal langs het perceel is opgeworpen met daarop en daarnaast een hek. De aarden wal is in strijd met het bestemmingsplan. Wij gaan hiermee niet akkoord en hebben daarom een handhavingsverzoek ingediend.

Hier leest u ons recente persbericht over deze kwestie.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Dorpen in ’t Groen is lid van of heeft veel contact met:

• Bomenstichting
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• IVN Zuid-West Veluwezoom
• Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen
• Stichting Heemkunde Renkum
• Stichting Renkums Beekdal
• Vereniging Vrienden Park Hartenstein e.o.
• Vereniging Mooi Wageningen
• Gemeente Renkum
• Stichting Ruimte Denken

Uitgelicht:

* Hier leest u de recente nieuwsbrief van de Vereniging met als thema: Renkum Saai? Het is hier schitterend en er gebeurt tenminste wel altijd wat…

* De Vereniging stelt de gemeenteraad in gebreke inzake Valkenburglaan 1. Lees hier ons persbericht

* Lees ook ons eerdere persbericht over dit onderwerp alsmede de door ons ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en ons bezwaarschrift tegen de vergunningverlening.

* Gemeenteraad Renkum draagt college op onderzoek in te stellen inzake het beleid ruimtelijke ordening naar aanleiding van de klacht terzake van Vijf dorpen.

Voor meer details kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.