Het ontwerpbestemmingsplan Valkenburglaan 1 is met ingang van 29 mei 2019 ter inzage. Ondertussen vraagt de eigenaar voor alle losse onderdelen van zijn plan aparte vergunningen aan. De eigenaar heeft inmiddels verkondigd dat zijn sportschool en restaurant op 2 januari open zullen gaan. Voor de bouw van zijn fitnessruimte is net een vergunning verleend. Als straks alle vergunningen zijn afgegeven, heeft behandeling van het bestemmingsplan door de raad geen zin meer.

Vijf dorpen maakt zich zorgen dat haar zienswijze (zie ons afzonderlijke nieuwsbericht) en de invloed van de gemeenteraad zo terzijde worden geschoven. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt uitgesteld en ondertussen worden er in deze wachtperiode diverse activiteiten vergund. Vijf Dorpen en de raad worden daarmee voor voldongen feiten gesteld. Dit, terwijl het expliciet aan de gemeenteraad is om het bestemmingsplan vast te stellen en zo belangrijke keuzes te maken voor het gebruik van de schaarse ruimte in onze gemeente.

Wij vinden deze gang van zaken niet passen bij een transparante en integere overheid; de democratische controle door de raad, die het fundament vormt van de lokale democratie, blijft op deze manier achterwege.

Een bestemmingsplan dient 12 weken na terinzagelegging van het ontwerp door de raad te worden vastgesteld (artikel 3.8 lid 3 Wro). Omdat de termijn inmiddels met 15 weken is overschreden, heeft de vereniging de gemeenteraad in gebreke gesteld. Vijf Dorpen benadrukt dat zij dat doet met tegenzin en vooral wegens het achterliggende probleem: de uitholling van de lokale democratie.

Het lijkt misschien vreemd dat de vereniging de gemeenteraad aanspreekt, maar zo is het spel nu eenmaal: de raad is verantwoordelijk voor de vaststelling van bestemmingsplannen.