Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

 

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Bouwen in het buitengebied voor vermogende mensen uit de randstad: slecht plan
De gemeenteraad van Renkum overweegt een voorstel aan te nemen waarmee bouwen buiten de bebouwde kom van de gemeente in de toekomst makkelijker wordt. Dit ‘ja-mits’ principe willen sommige raadsleden opnemen in de Omgevingsvisie die nu wordt voorbereid.

Vijf Dorpen is hier faliekant op tegen omdat bouwen in het buitengebied een aantasting zal betekenen van landschap en natuur.

Meer leest u in ons persbericht.

Uitgelicht:

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen is lid van of heeft veel contact met:

• Bomenstichting
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• IVN Zuid-West Veluwezoom
• Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen
• Stichting Heemkunde Renkum
• Stichting Renkums Beekdal
• Vereniging Vrienden Park Hartenstein e.o.
• Vereniging Mooi Wageningen
• Gemeente Renkum
• Stichting Ruimte Denken

* Brief aan B&W gemeente Renkum inzake  Handhavingsverzoek tegen exploitatie van een restaurant in Natura 2000 (“De Boskeuken”)
Vereniging Vijf Dorpen en Vereniging Mooi Wageningen waken voor de verpretparkisering van het Renkums beekdal. Het beekdal is Natura 2000 gebied, voor flora en fauna, en niet in de eerste plaats voor de mens. Hier leest u onze brief aan het college van B&W.

* Brief aan B&W gemeente Renkum inzake bestemmings plan Kabeljauw 1 in Heelsum
Vereniging Vijf Dorpen maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de eigenaar van deze locatie om in de oude directiewoning een horecalocatie te openen. Wij maken ons met name zorgen over de extra activiteit en recreatieve drukte die vanuit deze nieuwe horecagelegenheid zou ontstaan in het Heelsums Beekdal. Hier leest u onze brief aan het college van B&W.

* Brief aan Waterschap Vallei & Veluwe inzake beregening uit grondwater
Vijf Dorpen heeft tezamen met Vereniging Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede een brief geschreven aan het dagelijks bestuur van het Waterschap, waarin wij aangeven in gesprek te willen gaan met het Waterschap over het beregeningsbeleid van het Waterschap.

* Overlast Parenco besproken in podcast over Renkums beekdal
Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek.
In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf dorpen.
In In een andere uitzending zit een fragment waarin verantwoordelijk wethouder Joa Maouche zijn zorgen uit over de fabriek.

* Brief aan Geldersch Landschap
Vijf Dorpen heeft een brief geschreven aan Geldersch Landschap & Kastelen inzake de bemesting van enkele akkers nabij Doorwerth. Op een eerdere brief van ons is door GLK gereageerd, maar dat kon onze zorgen niet geheel wegnemen.

Onze laatste brief is hier te lezen.

* Reddingsactie Renkumse beken
De Arnhemse Bomenbond is een petitie gestart waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen een eind te maken aan de grondwateronttrekking door Parenco. Deze petitie wordt aan de provincie aangeboden in overleg met Vereniging Vijf Dorpen.

Voor meer details over kwesties als o.a. Valkenburglaan en de Geelkerkenkamp kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Uitgelicht:

* Brief aan B&W gemeente Renkum inzake bestemmings plan Kabeljauw 1 in Heelsum
Vereniging Vijf Dorpen maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de eigenaar van deze locatie om in de oude directiewoning een horecalocatie te openen. Wij maken ons met name zorgen over de extra activiteit en recreatieve drukte die vanuit deze nieuwe horecagelegenheid zou ontstaan in het Heelsums Beekdal. Hier leest u onze brief aan het college van B&W.

* Brief aan Waterschap Vallei & Veluwe inzake beregening uit grondwater
Vijf Dorpen heeft tezamen met Vereniging Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede een brief geschreven aan het dagelijks bestuur van het Waterschap, waarin wij aangeven in gesprek te willen gaan met het Waterschap over het beregeningsbeleid van het Waterschap.

* Overlast Parenco besproken in podcast over Renkums beekdal
Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek.
In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf dorpen.
In In een andere uitzending zit een fragment waarin verantwoordelijk wethouder Joa Maouche zijn zorgen uit over de fabriek.

* Brief aan Geldersch Landschap
Vijf Dorpen heeft een brief geschreven aan Geldersch Landschap & Kastelen inzake de bemesting van enkele akkers nabij Doorwerth. Op een eerdere brief van ons is door GLK gereageerd, maar dat kon onze zorgen niet geheel wegnemen.

Onze laatste brief is hier te lezen.

* Reddingsactie Renkumse beken
De Arnhemse Bomenbond is een petitie gestart waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen een eind te maken aan de grondwateronttrekking door Parenco. Deze petitie wordt aan de provincie aangeboden in overleg met Vereniging Vijf Dorpen.

* Plan ‘Het Groene spoor’
Enkele inwoners van Renkum willen in Oosterbeek een ecologische wijk bouwen. Dit plan, dat bekend staat als ‘Het Groene spoor’ stuit op enige weerstand bij omwonenden.

Vijf dorpen heeft een brief geschreven aan het college van B&W en de gemeenteraad, waarin de vereniging haar visie geeft op het plan. Die brief is hier te lezen.

Bouwen in het buitengebied voor vermogende mensen uit de randstad: slecht plan
De gemeenteraad van Renkum overweegt een voorstel aan te nemen waarmee bouwen buiten de bebouwde kom van de gemeente in de toekomst makkelijker wordt. Dit ‘ja-mits’ principe willen sommige raadsleden opnemen in de Omgevingsvisie die nu wordt voorbereid.

Vijf Dorpen is hier faliekant op tegen omdat bouwen in het buitengebied een aantasting zal betekenen van landschap en natuur.

Meer leest u in ons persbericht.

Voor meer details over kwesties als o.a. Valkenburglaan en de Geelkerkenkamp kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.

Doelstellingen:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

 

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen is lid van of heeft veel contact met:

• Bomenstichting
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• IVN Zuid-West Veluwezoom
• Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen
• Stichting Heemkunde Renkum
• Stichting Renkums Beekdal
• Vereniging Vrienden Park Hartenstein e.o.
• Vereniging Mooi Wageningen
• Gemeente Renkum
• Stichting Ruimte Denken