In 2018 bestaat de vereniging 45 jaar

In dit jubileumjaar staat ondermeer een uitgebreide ledenwervingscampagne op het programma. Na een oproep hebben zich vijf leden gemeld die deel gaan uitmaken van het campagneteam dat op 23 januari 2018 van start is gegaan.

Naast het ontwikkelen van een “plan-de-campagne” zal ook een beperkt aantal keren de informatiestand van de vereniging op een aantal plekken in de gemeente met leden en bestuursleden bemand worden.
De werkgroep staat onder voorzitterschap van Tom van Es, die als bestuurslid Fonds- en Ledenwerving (en PR) in zijn portefeuille heeft. Het bestuur heeft inmiddels voor de werkgroep een budget vrijgemaakt.