Tijdens onze digitale jaarvergadering van 30 september 2020 hebben gesproken over onze financiële situatie binnen onze vereniging.

Het lopende en afgelopen boekjaar boekjaar hebben wij helaas in vele gevallen van een dispuut met de Gemeente Renkum gebruik moeten maken van een extern, in ruimtelijke ordening gespecialiseerd advocatenbureau waardoor we onze opgebouwde reserves hebben moet aanspreken. (zie onderstaande procedure-overzicht).

We hadden indertijd een Fonds voor Juridische Zaken opgezet om grote juridische uitgaven te kunnen opvangen. Dit fonds hebben wij al moeten aanspreken en daarboven hebben we dit jaar ca € 5.000 uit het verenigingsvermogen moeten aanspreken. Zoals we het nu kunnen voorzien zullen deze kosten de komende tijd blijven komen en daarom doen wij een beroep op u.

Het positieve nieuws is dat het ons lukte het gewijzigde bestemmingsplan voor de Valkenburglaan tegen te houden en dat dankzij de Vereniging de onafhankelijke rekenkamercommissie onderzoek doet naar de wijzen waarop RO-projecten in de gemeente tot stand komen.

Als lid van onze vereniging betaalt u per jaar uw bijdrage om de vereniging draaiende te houden; we doen hierbij een extra beroep op u om het Fonds voor Juridische Zaken aan te vullen. Dit kan op verschillende manieren:

  • Via de moderne wijze van crowdfunding, waarvoor U via de website op eenvoudige wijze via IDEAL kunt doneren.
  • Of u kunt ook het bedrag overmaken naar onze bankrekening NL76 INGB 0002 8877 00 t.n.v. Vijf Dorpen, onder de vermelding Fonds voor Juridische Zaken-Gift. In dat geval besparen we 3% behandelingskosten!

NB: Uw bijdrage is aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting, omdat wij een ANBI-instelling zijn.

Dank alvast voor uw bijdrage en wij hopen door uw bijdrage onze mooie gemeentes in stand kunnen houden om de voortdurende bedreiging door ongewenste ruimtelijke ordeningsplannen gezamenlijk tegen te gaan.

Overzicht lopende en afgesloten gerechtelijke procedures in 2020
* = advies advocaat gevraagd
** = advocaat ingeschakeld om procedure te doen

-Geelkerkenkamp
• Beroep tegen aanplant bomen** afgewezen, hoger beroep ingesteld bij Raad van State**
• Bezwaarschrift ingediend tegen grondophoping rond nieuwbouw en instandhouding Bouwweg
• Bezwaarschrift ingediend tegen aanleg aarden wal rond perceel
• Mogelijk in te dienen handhavingsverzoek tegen oprichting dubbele rij hekken*

-Valkenburglaan 1
• Via zienswijzen en diverse stukken aan de gemeenteraad het bestemmingsplan tegengehouden*
• Beroep tegen overkapping aan zuidzijde van het terrein**
• Bezwaarschrift tegen oprichten en in gebruik nemen sportschool*
• Handhavingsverzoek tegen antenne. Afgewezen wegens ‘zicht op legalisatie’.
Nu BP is afgewezen en gemeente niet zelf actie onderneemt tegen illegale mast, opnieuw handhavingsverzoek ingediend.

-Zonnepanelen in Natura 2000 gebied Quadenoord
• Zienswijzen bij gemeente en provincie ingediend en daarbij veel medeondertekenaars erbij gehaald (Natuurmonumenten, Gelders landschap, etc.).
Provincie heeft hierop besloten geen vergunning te willen verlenen.