Op 22 april jongstleden werd het voorstel voor het bestemmingsplan Valkenburglaan1 in de gemeenteraad in stemming gebracht. We zijn als vereniging, samen met een paar leden, lang en intensief hiermee bezig geweest, onder andere door de gemeenteraad regelmatig van informatie te voorzien. Het verheugt ons dat er uiteindelijk tegen het nieuwe bestemmingsplan is gestemd met 17 stemmen; er waren 6 stemmen voor.

Er zal volgens veel raadsleden een strakkere regie en een betere visie nodig zijn willen we, als de nieuwe omgevingswet er is, meer met de participatie van burgers gaan werken. Zaken kunnen niet altijd puur juridisch worden afgedaan—we zullen een visie moeten hebben op hoe we willen dat Renkum wordt ingericht, zo werd gesteld. Wijzelf willen heel graag positief bijdragen en kunnen ons daar helemaal in vinden.

We hebben ons verbaasd over de frustratie die bij D66 heerst over de toch democratische discussie die plaatsvindt. Woorden als ‘verzuurd’ en ‘niet luisteren’ vielen, en Geelkerkenkamp en Quadenoord werden genoemd, evenals beïnvloeding via de media, en dat laatste als iets negatiefs.

Is niet de hele politiek beïnvloeding? We merken dat het debat vaker via de pers en social media wordt gevoerd—wellicht is dat de participatie waar voortaan mee gewerkt zal moeten worden. Wij verheugen ons vast.

Het muisje krijgt wat ons betreft nog een juridisch staartje. We zullen ons beroep tegen de hoge overkapping op het terrein nu doorzetten. Wordt vervolgd.