Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de navolgende personen:

  • Flip Witte, voorzitter
  • Mariska Hulsewé, vice voorzitter en ledenadministratie

  • Max Smit, secretaris
  • Michiel Moerdijk, penningmeester

  • Hermine van den Berg- van Zijl, bestuurslid