Op 20 juli 2022 heeft de gemeente kenbaar gemaakt een vergunning te hebben verleend aan Boskeuken Zeven voor het schenken van alcohol. Een vergunning verlenen voor het schenken van alcohol in een zonder vergunning neergezet bosrestaurant (de tijdelijke vergunning werd later verleend), dat kookt op open vuur met hout uit de omgeving, met gasten die zich na het diner kunnen terugtrekken in een luxe tipi met houtkachel, midden in Natura-2000 waar de atmosferische depositie van stikstof al veel te hoog is. Bekend is dat alcohol mensen niet alleen vrijer in de omgang maakt, wat heel prettig kan zijn, maar ook roekelozer, baldadiger en luidruchtiger. Los van de sympathie en waardering die we hebben voor de idealen van de boskeuken: wij vinden dat dat niet past niet in dit natuurgebied. Tegen de vergunningverlening hebben wij daarom, samen met vereniging Mooi Wageningen, een bezwaarschrift ingediend. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de keuken niet voldoet aan de voorschriften die de Alcoholwet aan een vergunning stelt: alcohol kan volgens die wet namelijk alleen worden verstrekt in een door scheidingswanden omsloten ruimte waarbinnen zich bovendien een toilet bevindt. De brief aan B&W gemeente Renkum inzake  Handhavingsverzoek tegen exploitatie van een restaurant in Natura 2000 (“De Boskeuken”) vindt u hier.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een handhavingsverzoek ingediend om de boskeuken te sluiten en aangezien de termijn is verstreken ook een ingebrekestelling. Ook heeft de gemeente al diverse Tipi’s weggehaald. Desalniettemin liet de projectontwikkelaar van Quadenoord weten dat hij plannen had om 42 huisjes te bouwen (in N2000 gebied!). Wij blijven er als vereniging bovenop zitten!