Geen categorie

MER Parenco ter inzage

Van 11 januari 2024 tot en met 21 februari ligt de Kennisgeving informele ter inzagelegging herziene MER Smurfit Kappa Parenco B.V.  - W.Z22.106187.02 ter inzage, als u op uw computer naar deze pagina gaat vindt u links de documenten. Het bestuur van Vijf Dorpen in 't Groen is druk bezig hiermee! Mocht u inbreng [...]

2024-04-22T20:17:36+01:0022 januari 2024|

Zienswijze tegen uitbreiding industriële activiteiten Doorwerthse Waarden

In de voormalige steenfabriek op de Doorwerthse Waarden nabij Kasteel Doorwerth vinden momenteel meerdere industriële activiteiten plaats, zoals op bijgaande luchtfoto goed te zien valt. Momenteel ligt er bij de Provincie een aanvraag van de hoofdondernemer om deze activiteiten, onder de naam Groene Waarden, uit te breiden en de Gemeente Renkum heeft zich met [...]

2023-09-23T10:58:08+01:0014 januari 2022|

Reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie over het RO beleid van de gemeente Renkum

De Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen (5D) is blij met het rapport Ruimte in Participatie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Het onderzoek van de commissie is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 5D over de gang van zaken rondom RO-projecten; specifiek de gang van zaken rondom het plan Geelkerkenkamp 18a-20. Uit [...]

2023-09-23T11:06:20+01:008 maart 2021|

Bestemmingsplan Valkenburglaan 1 door Gemeenteraad weggestemd

Op 22 april jongstleden werd het voorstel voor het bestemmingsplan Valkenburglaan1 in de gemeenteraad in stemming gebracht. We zijn als vereniging, samen met een paar leden, lang en intensief hiermee bezig geweest, onder andere door de gemeenteraad regelmatig van informatie te voorzien. Het verheugt ons dat er uiteindelijk tegen het nieuwe bestemmingsplan is gestemd [...]

2023-09-23T11:07:05+01:0025 april 2020|

Raad zet mogelijk streep door nieuwe bestemmingsplan Valkenburglaan

Tijdens de raadscommissie van afgelopen dinsdag sprak onze voorzitter Flip Witte zich nogmaals uit over de gang van zaken bij Valkenburglaan 1. Lees hier zijn tekst van die avond. We hebben met belangstelling de discussie gevolgd deze avond. In het kort kunnen we zeggen dat we ook de stemming hierover die eigenlijk 25 maart [...]

2023-09-23T11:07:05+01:0019 maart 2020|

Zonneparken in Quadenoord: geen goed plan

De gemeente Renkum is een warm pleitbezorger van de energietransitie. Daarin kan ze Vijf dorpen aan haar zijde vinden. Het is echter een heel slecht idee van de gemeente om natuurpercelen in landgoed Quadenoord vol te leggen met zonnepanelen. De vereniging heeft daarom samen met zeven andere natuurorganisaties een brandbrief naar de provincie gestuurd, [...]

2023-09-23T11:06:20+01:0020 oktober 2019|

Aanklacht tegen Beleid Ruimtelijke Ordening gemeente Renkum

Beleidsrapporten van de gemeente Renkum staan vaak vol lovende woorden over de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden van onze zes dorpen. Dat schoons dient behouden te blijven, zo niet te worden versterkt! De gemeente praktiseert echter niet wat ze predikt, dat ervaren wij al jaren. Vaak wordt er alles aan gedaan om [...]

2023-09-23T11:06:20+01:002 oktober 2019|

Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Valkenburglaan 1

De vereniging zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum. Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig proberen bij te sturen. Gedurende de afgelopen periode hebben verschillende bewoners van de gemeente ons gewezen [...]

2023-09-23T11:07:05+01:006 juli 2019|

Opbrengst statiegeldactie bij RenkumPlus groot succes

Op de valreep van het nieuwe jaar kon zaterdag 15 december 2018 een glunderende Flip Witte als voorzitter van de vereniging een cheque in ontvangst nemen t.w.v. 327,65 euro van Sander Berntsen, filiaalhouder van de supermarkt RenkumPlus. Een prachtig bedrag dat een welkome bijdrage vormt op de inkomsten van de vereniging. Het geld zal [...]

2019-01-04T12:24:10+01:0015 december 2018|

OPROEP: vrijwilligers gezocht voor SOS Pietersberg

Door jarenlange bezuinigingen op het groen is buitenplaats de Pietersberg in Oosterbeek ernstig verwaarloosd. Japanse duizendknoop en braam tieren welig, waardevolle bomen en struiken zijn overgroeid, zichtlijnen verdwenen.Cor Kortekaas van vereniging ‘Vrienden van Park Hartenstein en omgeving’ richtte daarom de actie ‘SOS Pietersberg’ op. Hij zocht tevens de samenwerking met andere partijen, zoals de [...]

2019-01-20T10:29:18+01:003 november 2018|
Ga naar de bovenkant