oud

Koester het Zweiersdal

Het Zweiersdal is een eeuwenoud landschap dat het waard is om te koesteren. Wij hebben echter gemerkt dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van onze gemeenschappelijke taak het dal te beheren zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd. Daarom is deze folder gemaakt. Het landschap heeft veel bijzondere kwaliteiten, die zeker de moeite [...]

2024-05-19T10:36:33+01:0019 mei 2024|

Kijk mee naar het concept bestemmingsplan

Vanaf 27 december tot en met 6 februari ligt het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied en drie centrale dorpen 2024" ter inzage. Hier vindt u meer informatie over de terinzagelegging. Wij zijn er al druk mee bezig maar kunnen hulp van leden hard gebruiken. Als u inbreng hebt, stuur dat naar secretaris@vijfdorpen.nl. Als u zelf een [...]

2024-02-07T17:55:29+01:0022 januari 2024|

Mill Hill verbouwingen

In het Jaarverslag 2022 schreven we onder andere over de ontwikkelingen rondom het voormalige klooster van de paters van Mill Hill. Aan de bosrand, met uitzicht over de glooiende akkers richting het dorp Oosterbeek, brachten missiepaters hier hun laatste jaren door. Een paar jaar geleden is het complex verkocht aan een projectontwikkelaar, die het [...]

2024-05-19T10:31:04+01:0011 december 2023|

Zienswijze MER Smurfit Kappa Parenco

Smurfit Kappa Parenco heeft een MER rapport ingediend. Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben hiernaar gekeken om de ODRA aan te raden om nogmaals te kijken naar de MER. Dit is een tussenstap, de echte juridische ronde volgt nog. We hebben dus nog niet al ons kruit verschoten. We hebben [...]

2024-04-22T20:37:43+01:0023 september 2023|

Brief aan B&W gemeente Renkum inzake bestemmingsplan Kabeljauw 1 in Heelsum

Vereniging Vijf Dorpen maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de eigenaar van deze locatie om in de oude directiewoning een horecalocatie te openen. Wij maken ons met name zorgen over de extra activiteit en recreatieve drukte die vanuit deze nieuwe horecagelegenheid zou ontstaan in het Heelsums Beekdal. Hier leest u onze [...]

2024-02-21T18:04:14+01:0023 april 2023|

Reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie over het RO beleid van de gemeente Renkum

De Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen (5D) is blij met het rapport Ruimte in Participatie van de Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum. Het onderzoek van de commissie is uitgevoerd naar aanleiding van klachten van 5D over de gang van zaken rondom RO-projecten; specifiek de gang van zaken rondom het plan Geelkerkenkamp 18a-20. Uit [...]

2023-09-23T11:06:20+01:008 maart 2021|

Zonneparken in Quadenoord: geen goed plan

De gemeente Renkum is een warm pleitbezorger van de energietransitie. Daarin kan ze Vijf dorpen aan haar zijde vinden. Het is echter een heel slecht idee van de gemeente om natuurpercelen in landgoed Quadenoord vol te leggen met zonnepanelen. De vereniging heeft daarom samen met zeven andere natuurorganisaties een brandbrief naar de provincie gestuurd, [...]

2023-09-23T11:06:20+01:0020 oktober 2019|

Aanklacht tegen Beleid Ruimtelijke Ordening gemeente Renkum

Beleidsrapporten van de gemeente Renkum staan vaak vol lovende woorden over de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden van onze zes dorpen. Dat schoons dient behouden te blijven, zo niet te worden versterkt! De gemeente praktiseert echter niet wat ze predikt, dat ervaren wij al jaren. Vaak wordt er alles aan gedaan om [...]

2023-09-23T11:06:20+01:002 oktober 2019|

Jaarvergadering 2018

Uitnodiging jaarvergadering 2018Op woensdag 11 april houden we een openbare jaarvergadering in “De Beken”, Nieuwe Keijenbergseweg 174, 6871 VZ te Renkum. Vanaf 19:30 uur is er inloop en op 20:00 uur start de vergadering. Voor de pauze leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2017 en is er de gelegenheid om vragen te stellen. [...]

2019-01-04T12:41:28+01:009 maart 2018|

45 Jarig jubileum Vijf Dorpen

In 2018 bestaat de vereniging 45 jaar In dit jubileumjaar staat ondermeer een uitgebreide ledenwervingscampagne op het programma. Na een oproep hebben zich vijf leden gemeld die deel gaan uitmaken van het campagneteam dat op 23 januari 2018 van start is gegaan. Naast het ontwikkelen van een “plan-de-campagne” zal ook een beperkt aantal keren [...]

2019-01-04T12:41:55+01:0023 januari 2018|
Ga naar de bovenkant