Op deze pagina doen wij verslag van diverse activiteiten van de vereniging in het recente verleden.

 

Industriële ontwikkelingen bij de voormalige steenfabriek bij kasteel Doorwerth

In september 2016 werd een gedoogvergunning verleend voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden ‘schoon’ hout en bermgras in de uiterwaarden bij het kasteel. Het bermgras komt voornamelijk van Rijkswaterstaat dat op zoek was naar mogelijkheden voor grootschalige en meer ‘duurzame’ verwerking van dit gras.

De vereniging ontving steeds meer klachten over de visuele vervuiling en de overlast door zware vrachtauto’s op de Fonteinallee. Onderzoek leverde op dat het er naar uitziet dat het moeilijk zal zijn deze ontwikkelingen tegen te gaan. Dit ondanks het feit dat in het Landschaps Basis Plan staat dat in dit gebied dergelijke activiteiten niet thuishoren.
De vereniging streeft ernaar dat in de omgevingsvergunning maatregelen ter vermindering van de visuele vervuiling worden opgenomen en dat het vrachtverkeer aan strikte regels wordt gebonden om onveilige situaties te voorkomen. Aangezien de Fonteinallee onderdeel vormt van het beoogde snelfietspad Arnhem – Wageningen, is strikte regulering van het verkeer van groot belang.
De bewonersvereniging Kievitsdel houdt zich actief bezig met de verkeersproblematiek.

Vijf Dorpen helpt bij verbetering waardevolle landgoederen

De Gemeente Renkum heeft in navolging van een motie van de Gemeenteraad opdracht gegeven aan twee gerenommeerde landschapsarchitecten om een gedetailleerd plan te maken voor het herstellen en beheren van de vele landgoederen en buitenplaatsen op haar grondgebied. (totaal 17 stuks!).
Hierbij gaat het niet alleen om de (al dan niet nog aanwezige) gebouwen, maar ook om de natuurwaarden, zichtlijnen, toegankelijkheid, activiteiten, etc.

De eerste aanzet is het inventariseren van de bestaande situatie en globaal aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn.
Ook onze vereniging wordt daarbij betrokken en staat open voor suggesties van haar leden en anderen.

Voor een recent voorbeeld van deze integrale en gemeenschappelijke “landgoederen-aanpak” in onze eigen gemeente klikt u op bijgaande link naar de site van landgoederenopdehelling.nl

 

 

Groenstructuurplan

Juist door het groene karakter van de gemeente Renkum is een adequaat Groenstructuurplan (GSP) van groot belang. Dit plan gaat niet alleen in op het beheer en onderhoud van laanstructuren, maar ook op het beheer van de beplanting van plantsoenen binnen de bebouwde kom. Het beheer van de gemeentelijke bossen valt hier echter buiten, dat wordt beschreven in het Bosbeleidsplan. Aan het GSP worden uitvoeringsplannen (besluiten) gekoppeld, zoals de Bomenverordening.

Het oude Groenstructuurplan was al in 2014 verlopen. Om bij planvorming meer burgers te betrekken richtte de gemeente in mei 2015 een klankbordgroep op. Tijdens het eerste overleg bleek dat de gemeente nog geen conceptplan met een visie had. Vijf Dorpen heeft toen aangegeven dat een goede visie essentieel is, ook tijdens een vooroverleg.
Tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep, november 2015, had de gemeente een twintigtal stellingen geponeerd, waarop de aanwezigen een mening konden geven. Binnen de stellingen werd nauwelijks ingegaan op visie, doelstellingen en financiën. Vijf dorpen heeft zowel tijdens als na het overleg zijn onvrede hierover uitgesproken. Dat leidde ertoe dat de gemeente de vereniging de gelegenheid gaf te reageren op het conceptplan. Met haar reactie heeft de vereniging geprobeerd bij te dragen aan een betere bescherming van het groen, ook in de toekomst.

 

Landschapsbasisplan

In 2016 is de gemeente begonnen met het opstellen van een nieuw Landschaps Basis Plan (LBP), ter vervanging van het in 2015 verlopen Landschaps Ontwikkelings Plan.
Het LBP vormt het beleidskader voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom, ongeacht de eigendomssituatie. Ook voor dit plan heeft een ‘inwonerraadpleging’ plaatsgevonden.

Als belanghebbende organisatie heeft de vereniging commentaar geleverd op het concept LBP. Dit plan is in het voorjaar van 2017 vastgesteld.

 

Dossier Geelkerkenkamp

Een dossier waaraan door het bestuur vele jaren achtereen is gewerkt om tot een acceptabel resultaat te komen. De oorsprong van deze langjarige betrokkenheid is het planten van een laurierkershaag haag in 2007 rondom het gehele terrein aan de Geelkerkenkamp waarmee bij het doorgroeien daarvan het uitzicht vanaf maaiveld volledig belemmerd zou worden. Niet alleen voor de aanwonenden en maar ook voor iedereen die van het schitterende landschap willen genieten. De reden daarvoor is nooit geheel duidelijk geworden maar het vermoeden bestaat dat dit door de toenmalige eigenaar is gedaan als protest tegen het afwijzen van zijn bouwplannen door de gemeente.

Er is allereerst door buurtbewoners getracht met de eigenaar tot een oplossing te komen hetgeen op een muur van onwil stuitte.
Vanaf dat moment is Vijf Dorpen in ’t Groen bij dit dossier betrokken geraakt. Ook toen kon geen oplossing gevonden worden. De betrokken ambtenaren van de gemeente bleken niet van zins in actie te komen tegen de snel groeiende haag. Voor de vereniging zat er niets anders op om formele stappen te ondernemen om het uitzicht ook voor toekomstige generaties veilig te stellen…
 
lees verder…

Op deze pagina doen wij verslag van diverse activiteiten van de vereniging in het recente verleden.

 

Industriële ontwikkelingen bij de voormalige steenfabriek bij kasteel Doorwerth

In september 2016 werd een gedoogvergunning verleend voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden ‘schoon’ hout en bermgras in de uiterwaarden bij het kasteel. Het bermgras komt voornamelijk van Rijkswaterstaat dat op zoek was naar mogelijkheden voor grootschalige en meer ‘duurzame’ verwerking van dit gras.

De vereniging ontving steeds meer klachten over de visuele vervuiling en de overlast door zware vrachtauto’s op de Fonteinallee. Onderzoek leverde op dat het er naar uitziet dat het moeilijk zal zijn deze ontwikkelingen tegen te gaan. Dit ondanks het feit dat in het Landschaps Basis Plan staat dat in dit gebied dergelijke activiteiten niet thuishoren.
De vereniging streeft ernaar dat in de omgevingsvergunning maatregelen ter vermindering van de visuele vervuiling worden opgenomen en dat het vrachtverkeer aan strikte regels wordt gebonden om onveilige situaties te voorkomen. Aangezien de Fonteinallee onderdeel vormt van het beoogde snelfietspad Arnhem – Wageningen, is strikte regulering van het verkeer van groot belang.
De bewonersvereniging Kievitsdel houdt zich actief bezig met de verkeersproblematiek.

 

Vijf Dorpen helpt bij verbetering waardevolle landgoederen

De Gemeente Renkum heeft in navolging van een motie van de Gemeenteraad opdracht gegeven aan twee gerenommeerde landschapsarchitecten om een gedetailleerd plan te maken voor het herstellen en beheren van de vele landgoederen en buitenplaatsen op haar grondgebied. (totaal 17 stuks!).
Hierbij gaat het niet alleen om de (al dan niet nog aanwezige) gebouwen, maar ook om de natuurwaarden, zichtlijnen, toegankelijkheid, activiteiten, etc.

De eerste aanzet is het inventariseren van de bestaande situatie en globaal aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn.
Ook onze vereniging wordt daarbij betrokken en staat open voor suggesties van haar leden en anderen.

Voor een recent voorbeeld van deze integrale en gemeenschappelijke “landgoederen-aanpak” in onze eigen gemeente klikt u op bijgaande link naar de site van landgoederenopdehelling.nl

 

Groenstructuurplan

Juist door het groene karakter van de gemeente Renkum is een adequaat Groenstructuurplan (GSP) van groot belang. Dit plan gaat niet alleen in op het beheer en onderhoud van laanstructuren, maar ook op het beheer van de beplanting van plantsoenen binnen de bebouwde kom. Het beheer van de gemeentelijke bossen valt hier echter buiten, dat wordt beschreven in het Bosbeleidsplan. Aan het GSP worden uitvoeringsplannen (besluiten) gekoppeld, zoals de Bomenverordening.

Het oude Groenstructuurplan was al in 2014 verlopen. Om bij planvorming meer burgers te betrekken richtte de gemeente in mei 2015 een klankbordgroep op. Tijdens het eerste overleg bleek dat de gemeente nog geen conceptplan met een visie had. Vijf Dorpen heeft toen aangegeven dat een goede visie essentieel is, ook tijdens een vooroverleg.
Tijdens het tweede overleg met de klankbordgroep, november 2015, had de gemeente een twintigtal stellingen geponeerd, waarop de aanwezigen een mening konden geven. Binnen de stellingen werd nauwelijks ingegaan op visie, doelstellingen en financiën. Vijf dorpen heeft zowel tijdens als na het overleg zijn onvrede hierover uitgesproken. Dat leidde ertoe dat de gemeente de vereniging de gelegenheid gaf te reageren op het conceptplan. Met haar reactie heeft de vereniging geprobeerd bij te dragen aan een betere bescherming van het groen, ook in de toekomst.

 

 

Landschapsbasisplan

In 2016 is de gemeente begonnen met het opstellen van een nieuw Landschaps Basis Plan (LBP), ter vervanging van het in 2015 verlopen Landschaps Ontwikkelings Plan.
Het LBP vormt het beleidskader voor het landelijk gebied buiten de bebouwde kom, ongeacht de eigendomssituatie. Ook voor dit plan heeft een ‘inwonerraadpleging’ plaatsgevonden.

Als belanghebbende organisatie heeft de vereniging commentaar geleverd op het concept LBP. Dit plan is in het voorjaar van 2017 vastgesteld.

Dossier Geelkerkenkamp

Een dossier waaraan door het bestuur vele jaren achtereen is gewerkt om tot een acceptabel resultaat te komen. De oorsprong van deze langjarige betrokkenheid is het planten van een laurierkershaag haag in 2007 rondom het gehele terrein aan de Geelkerkenkamp waarmee bij het doorgroeien daarvan het uitzicht vanaf maaiveld volledig belemmerd zou worden. Niet alleen voor de aanwonenden en maar ook voor iedereen die van het schitterende landschap willen genieten. De reden daarvoor is nooit geheel duidelijk geworden maar het vermoeden bestaat dat dit door de toenmalige eigenaar is gedaan als protest tegen het afwijzen van zijn bouwplannen door de gemeente.

Er is allereerst door buurtbewoners getracht met de eigenaar tot een oplossing te komen hetgeen op een muur van onwil stuitte.
Vanaf dat moment is Vijf Dorpen in ’t Groen bij dit dossier betrokken geraakt. Ook toen kon geen oplossing gevonden worden. De betrokken ambtenaren van de gemeente bleken niet van zins in actie te komen tegen de snel groeiende haag. Voor de vereniging zat er niets anders op om formele stappen te ondernemen om het uitzicht ook voor toekomstige generaties veilig te stellen…
 
lees verder…