Welkom op de website van Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.

Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Maar ook door via adviezen actief bij te dragen aan het behoud en de de verbetering van natuur en landschap in de gemeente.

Contactadres:
Postbus 65
6865 ZH Doorwerth
Email: secretaris@vijfdorpen.nl
Bank: NL76INGB0002887700

Lid worden? Geef u op via onze Contactpagina

Volg ons:

Sinds 1973 worden voortdurend initiatieven genomen om waardevol landschap en cultuurhistorische bebouwing te beschermen en daar waar mogelijk te versterken. Onze doelstellingen zijn:

Het in de gemeente Renkum behouden, respectievelijk bevorderen,
van een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu

Het in de gemeente Renkum behouden van het voor de
zuidelijke Veluwezoom zo specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband mee houdt

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar.

De vereniging reageert op de ruimtelijke plannen en het groenbeheer van de Gemeente Renkum.

Private en publieke instanties kunnen gevraagd en ongevraagd advies ontvangen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

De vereniging handelt bij voorkeur proactief. Zij wil duurzame oplossingen vinden door overleg en door het delen van kennis.

Soms is het echter nodig een procedure te starten voor een rechtelijke uitspraak.

Vijf Dorpen op Twitter:

Uitgelicht:

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen is lid van of heeft veel contact met:

• Bomenstichting
• Erfgoedvereniging Heemschut
• Gelderse Natuur en Milieu Federatie
• IVN Zuid-West Veluwezoom
• Stichting tot Behoud van de Veluwse Beken en Sprengen
• Stichting Heemkunde Renkum
• Stichting Renkums Beekdal
• Vereniging Vrienden Park Hartenstein e.o.
• Vereniging Mooi Wageningen
• Gemeente Renkum
• Stichting Ruimte Denken

* Hoe groen stemden de Renkumse partijen in de gemeenteraad? Wij hebben het stemgedrag van de Renkumse partijen bij zaken die slecht zijn voor natuur, landschap en leefomgeving voor u op een rijtje gezet.

* Valkenburglaan 1: gemeenteraad, doe uw werk! Dinsdagavond 8 februari bespraken de gekozen vertegenwoordigers van gemeente Renkum het conceptbestemmingsplan Valkenburglaan 1. De eerste versie van het plan was in 2020 door de gemeenteraad weggestemd en nu lag er dan een wat aangepaste versie. Maar nog steeds een plan waarin illegaal neergezette gebouwen en een zonder vergunning gerund restaurant worden gelegaliseerd. Een plan voor een planologische vrijstaat. Meer leest u ons persbericht of in dit korte essay. Eventueel ons integrale commentaar aan de Raad.

* De gemeenteraad van Renkum overweegt een voorstel aan te nemen waarmee bouwen buiten de bebouwde kom van de gemeente in de toekomst makkelijker wordt. Dit ‘ja-mits’ principe willen sommige raadsleden opnemen in de Omgevingsvisie die nu wordt voorbereid. Vijf Dorpen is hier faliekant op tegen. Meer leest u in ons persbericht.

* In de voormalige steenfabriek op de Doorwerthse Waarden nabij Kasteel Doorwerth vinden momenteel meerdere industriële activiteiten plaats waarvoor een forse uitbreidingsaanvraag is ingediend. Vijf Dorpen heeft in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland een zienswijze bij de Provincie ingediend over deze voorgenomen vergunningsuitbreiding ingediend. Meer leest u in ons nieuwsbericht.

Voor meer details over kwesties als o.a. Valkenburglaan en de Geelkerkenkamp kijkt u onder Nieuws en op de pagina met onze Persberichten.