Vanaf 27 december tot en met 6 februari ligt het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied en drie centrale dorpen 2024” ter inzage. Hier vindt u meer informatie over de terinzagelegging. Wij zijn er al druk mee bezig maar kunnen hulp van leden hard gebruiken. Als u inbreng hebt, stuur dat naar secretaris@vijfdorpen.nl. Als u zelf een zienswijze indient, kan het zijn dat die niet ontvankelijk wordt verklaard omdat u er te ver van af woont. Kijk vooral ook bij uzelf in de buurt; wat staat er in het plan over plekken die u kent?

Hier vindt u de pdf Handreikingen bij het lezen van bestemmingsplannen, over hoe u bestemmingsplannen kunt lezen en vergelijken met de provinciale plannen.

Op de website van de gemeente zijn de verbeeldingskaarten met alle bestemmingen tegelijk opgenomen.

Benieuwd hoe het vorige bestemmingsplan buitengebied eruit zag? U kunt het hier vinden en vergelijken met het nieuwe plan.