Het Zweiersdal is een eeuwenoud landschap dat het waard is om te koesteren. Wij hebben echter gemerkt dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van onze gemeenschappelijke taak het dal te beheren zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd. Daarom is deze folder gemaakt. Het landschap heeft veel bijzondere kwaliteiten, die zeker de moeite waard zijn om te beschermen. We hopen u met deze enthousiast te maken om een steentje bij te dragen aan het behoud en het herstel van het dal.

Om te genieten van het Zweiersdal, is het nodig dat we het reliëf in het landschap en de vele doorzichten behouden en versterken. Dit kan door de grond te gebruiken op een manier dat deze past bij het dal. Om dit makkelijker te maken, zijn er regels opgesteld waar bewoners zich aan moeten houden.

Hier leest u onze speciale folder over dit onderwerp.