Van 11 januari 2024 tot en met 21 februari ligt de Kennisgeving informele ter inzagelegging herziene MER Smurfit Kappa Parenco B.V.  – W.Z22.106187.02 ter inzage, als u op uw computer naar deze pagina gaat vindt u links de documenten. Het bestuur van Vijf Dorpen in ’t Groen is druk bezig hiermee! Mocht u inbreng hebben, stuur dit naar secretaris@vijfdorpen.nl.