In het Jaarverslag 2022 schreven we onder andere over de ontwikkelingen rondom het voormalige klooster van de paters van Mill Hill. Aan de bosrand, met uitzicht over de glooiende akkers richting het dorp Oosterbeek, brachten missiepaters hier hun laatste jaren door. Een paar jaar geleden is het complex verkocht aan een projectontwikkelaar, die het in etappes zal vervangen door nieuwbouw met een zorgbestemming.

Het gebied tussen het klooster en het spoor is bijzonder. Het bestaat uit een groot open veld, grotendeels omringd door bossen en lanen. Openheid, ononderbrokenheid en – ’s nachts – relatieve duisternis zijn kenmerkende aspecten. Voor de uitvoering van de eerste fase van de bouwwerkzaamheden werd echter dwars door dat veld een bouwweg aangelegd. Zogenaamd tijdelijk, maar krijg iets wat eenmaal is aangelegd maar weer eens weg.

We hebben de zaak meteen aangekaart bij de gemeente en de omgevingsdienst. De weg bleek aanvankelijk zonder vergunning te zijn aangelegd, maar werd alsnog gelegaliseerd. Zo gaat dat wel vaker in onze gemeente. In de vergunning werd ook de tijdelijkheid vastgelegd. Echter, na ommekomst van de vergunde periode bleef de bouwweg gewoon liggen. En stond deze inmiddels als permanente ontsluitingsweg ingetekend op ontwerpschetsen van de ontwikkelaar. Waarmee ons vermoeden alleen maar werd versterkt dat de “tijdelijke” bouwweg een opmaat was voor nieuwe, permanente infrastructuur, dwars over het veld.

Met het indienen van een handhavingsverzoek hebben we geprobeerd druk op de zaak te zetten. En met succes. Inmiddels is de bouwweg verwijderd. De ontwikkelaar is in overleg getreden met de omwonenden én met Vijf Dorpen om te onderzoeken hoe het complex het beste kan worden ontsloten. Vermoedelijk zal dit toch wel enigszins ten koste gaan van het open veld, maar zal de schade beperkt blijven tot de randen.

Ook andere aspecten van dit project vragen aandacht. Zo zou de nieuwbouw zich aanvankelijk óók uitstrekken tot een gedeelte van het perceel dat tot het beschermde Gelders Natuur Netwerk (GNN) behoort. Dat was de provincie, als verantwoordelijke instantie voor het GNN, niet opgevallen. Mede doordat Vijf Dorpen bij de provincie een zienswijze had ingediend over de bescherming van bedreigde diersoorten, ging de provincie ter plaatse kijken, en werd vastgesteld dat het bouwplan het GNN was ingekropen. Volgens de ontwikkelaar is het ontwerp inmiddels aangepast.

Dat laat onverlet dat de natuur onder druk blijft staan. Recent diende de ontwikkelaar een aanvraag in voor de kap van veertien bomen, waaronder enkele joekels. Daar zijn wij uiteraard niet van gecharmeerd. We proberen er bovenop te blijven zitten.

Wat in deze zaak trouwens ook wel bijzonder is, is dat wij een goede verstandhouding hebben met de projectontwikkelaar. Dat zorgt er mede voor dat het tot nu toe nog niet nodig was om naar de rechter te gaan. We verwachten dat dat zo blijft.