Zienswijze MER Smurfit Kappa Parenco

23 september 2023|

Smurfit Kappa Parenco heeft een MER rapport ingediend. Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben hiernaar gekeken om de ODRA aan te raden om nogmaals te kijken naar de MER. Dit is een tussenstap, de echte juridische ronde volgt nog. We hebben dus nog niet al ons kruit verschoten.

We hebben alle stukken zelf grondig bestudeerd en deels […]

Reddingsactie Renkumse beken

23 september 2023|

De kranten hebben er vol van gestaan: de beken vallen droog. Dat komt niet alleen doordat de afgelopen zomers zeer droog waren. Nee, de belangrijkste oorzaken zijn van structurele aard: de winning van grondwater door Vitens en Smurfit Kappa Parenco, en de bebossing van de Veluwe, met name door de aanplant van naaldhout. Ook beregening van landbouwgewassen in het […]

Vijf dorpen in ’t Groen 50 jaar jong

7 juni 2023|

Op 31 mei hield Vijf dorpen in ’t Groen de jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer met een feestelijk tintje, want de vereniging bestaat dit jaar alweer 50 jaar. In het filmpje vindt u de toespraak van Burgemeester Agnes Schaap. De vereniging kreeg een cheque van 250 euro van de gemeente Renkum.

Bezwaar tegen alcoholvergunning Boskeuken Zeven Quadenoord

23 mei 2023|

Op 20 juli 2022 heeft de gemeente kenbaar gemaakt een vergunning te hebben verleend aan Boskeuken Zeven voor het schenken van alcohol. Een vergunning verlenen voor het schenken van alcohol in een zonder vergunning neergezet bosrestaurant (de tijdelijke vergunning werd later verleend), dat kookt op open vuur met hout uit de omgeving, met gasten die zich na het diner […]

Brief aan B&W gemeente Renkum inzake bestemmingsplan Kabeljauw 1 in Heelsum

23 april 2023|

Vereniging Vijf Dorpen maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de eigenaar van deze locatie om in de oude directiewoning een horecalocatie te openen. Wij maken ons met name zorgen over de extra activiteit en recreatieve drukte die vanuit deze nieuwe horecagelegenheid zou ontstaan in het Heelsums Beekdal. Hier leest u onze brief aan het college van […]

Overlast Parenco in podcast Grondtonen over Renkums beekdal

22 september 2022|

Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek. In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf […]

Vijf dorpen in ’t Groen naar de rechter om aarden wal Geelkerkenkamp

24 januari 2022|

Aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek is langs een cultuurhistorisch en landschappelijk waardvol agrarisch perceel een aarden wal opgeworpen. Op die wal zijn drie hekken geplaatst en struiken aangeplant waardoor het uitzicht verloren gaat. Bewonersverenging Vijf Dorpen in ’t Groen en omwonenden hebben meer dan twee jaar geleden de gemeente verzocht op te treden tegen de illegale verhoging van het […]

Zienswijze tegen uitbreiding industriële activiteiten Doorwerthse Waarden

14 januari 2022|

In de voormalige steenfabriek op de Doorwerthse Waarden nabij Kasteel Doorwerth vinden momenteel meerdere industriële activiteiten plaats, zoals op bijgaande luchtfoto goed te zien valt.

Momenteel ligt er bij de Provincie een aanvraag van de hoofdondernemer om deze activiteiten, onder de naam Groene Waarden, uit te breiden en de Gemeente Renkum heeft zich met deze uitbreiding al akkoord verklaard.
Het project […]

Wal langs perceel Geelkerkenkamp

21 november 2019|

Het blijft rommelen aan de Geelkerkenkamp te Oosterbeek. Recent is er veel grond op het terrein verplaats, waardoor er nu een wal langs het perceel is opgeworpen. Daarop en daarnaast zijn een hek geplaatst.

Wij vrezen voor het uitzicht, waar we tot aan de Raad van State aan toe hebben gevochten.
De aarden wal is in strijd met het bestemmingsplan, maar […]