Koester het Zweiersdal

19 mei 2024|

Het Zweiersdal is een eeuwenoud landschap dat het waard is om te koesteren. Wij hebben echter gemerkt dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van onze gemeenschappelijke taak het dal te beheren zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd. Daarom is deze folder gemaakt. Het landschap heeft veel bijzondere kwaliteiten, die zeker de moeite waard zijn om te beschermen. We […]

Parenco Propaganda

22 april 2024|

Maar al te vaak maakt Parenco een prachtig verhaal van zaken waar een luchtje aan zit…

Parenco  Propaganda Werkelijkheid
We onttrekken grondwater op een diepte tussen de 90 en 100 meter. Daar liggen verschillende dichte kleilagen boven. Om die reden heeft het watergebruik een beperkte invloed op het grondwaterpeil in Parenco’s directe omgeving. Bron Drogredenering […]

Vijf Dorpen in ’t Groen bij De Hofbar

9 april 2024|

Op dinsdag 9 april 2024 behandelde het programma De Hofbar het feit dat een fabriek als Parenco na 30 jaar nog steeds grondwater bij zijn processen gebruikt in plaats van Rijnwater. Flip Witte en Mariska Hulsewé van Vijf Dorpen in ’t Groen zijn te gast, samen met o.a. Ruud Schaafsma van de IVN.

Kijk hier de uitzending […]

Zienswijze MER Parenco ingediend

21 februari 2024|

Vijf Dorpen in ’t Groen en Mooi Wageningen hebben kennisgenomen van de door Smurfit Kappa Parenco bij de provincie ingediende MER. Wij hebben wederom alle stukken zelf grondig bestudeerd en deels ook laten bestuderen door deskundigen. In algemene zin valt het ons op dat er nog steeds slechte of geen nulmetingen zijn gedaan. Daarmee wordt het beoordelen en ook achteraf […]

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied en drie centrale dorpen 2024”

7 februari 2024|

Onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied en drie centrale dorpen 2024’ is ingediend.

Het plan zou “consoliderend” moeten zijn; een samenvoeging van al bestaande plannen, een beetje aanvulling, niets nieuws. Maar er staan wel degelijk nieuwe zaken in. Zaken die natuur en zelfs N2000 bedreigen.

Er zijn nog veel teveel economische ontwikkelingen gepland in het Renkums beekdal, onze waardevolle ecologische corridor. Ongeveer […]

Reddingsactie Renkumse beken

23 september 2023|

De kranten hebben er vol van gestaan: de beken vallen droog. Dat komt niet alleen doordat de afgelopen zomers zeer droog waren. Nee, de belangrijkste oorzaken zijn van structurele aard: de winning van grondwater door Vitens en Smurfit Kappa Parenco, en de bebossing van de Veluwe, met name door de aanplant van naaldhout. Ook beregening van landbouwgewassen in het […]

Vijf dorpen in ’t Groen 50 jaar jong

7 juni 2023|

Op 31 mei hield Vijf dorpen in ’t Groen de jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer met een feestelijk tintje, want de vereniging bestaat dit jaar alweer 50 jaar. In het filmpje vindt u de toespraak van Burgemeester Agnes Schaap. De vereniging kreeg een cheque van 250 euro van de gemeente Renkum.

Bezwaar tegen alcoholvergunning Boskeuken Zeven Quadenoord

23 mei 2023|

Op 20 juli 2022 heeft de gemeente kenbaar gemaakt een vergunning te hebben verleend aan Boskeuken Zeven voor het schenken van alcohol. Een vergunning verlenen voor het schenken van alcohol in een zonder vergunning neergezet bosrestaurant (de tijdelijke vergunning werd later verleend), dat kookt op open vuur met hout uit de omgeving, met gasten die zich na het diner […]

Overlast Parenco in podcast Grondtonen over Renkums beekdal

22 september 2022|

Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek. In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf […]

Vijf dorpen in ’t Groen naar de rechter om aarden wal Geelkerkenkamp

24 januari 2022|

Aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek is langs een cultuurhistorisch en landschappelijk waardvol agrarisch perceel een aarden wal opgeworpen. Op die wal zijn drie hekken geplaatst en struiken aangeplant waardoor het uitzicht verloren gaat. Bewonersverenging Vijf Dorpen in ’t Groen en omwonenden hebben meer dan twee jaar geleden de gemeente verzocht op te treden tegen de illegale verhoging van het […]

Zienswijze tegen uitbreiding industriële activiteiten Doorwerthse Waarden

14 januari 2022|

In de voormalige steenfabriek op de Doorwerthse Waarden nabij Kasteel Doorwerth vinden momenteel meerdere industriële activiteiten plaats, zoals op bijgaande luchtfoto goed te zien valt.

Momenteel ligt er bij de Provincie een aanvraag van de hoofdondernemer om deze activiteiten, onder de naam Groene Waarden, uit te breiden en de Gemeente Renkum heeft zich met deze uitbreiding al akkoord verklaard.
Het project […]

Wal langs perceel Geelkerkenkamp

21 november 2019|

Het blijft rommelen aan de Geelkerkenkamp te Oosterbeek. Recent is er veel grond op het terrein verplaats, waardoor er nu een wal langs het perceel is opgeworpen. Daarop en daarnaast zijn een hek geplaatst.

Wij vrezen voor het uitzicht, waar we tot aan de Raad van State aan toe hebben gevochten.
De aarden wal is in strijd met het bestemmingsplan, maar […]