Vijf dorpen bemoeit zich de laatste jaren zeer intensief met de overlast van Smurfit Kappa Parenco in Renkum. Nu is er een podcast verschenen over de Renkumse beek. Daarin ook wordt gesproken over deze papier- en kartonfabriek. In een fragment worden twee leden van de groep Bewoners Overlast Parenco geïnterviewd. Deze BOP is dit jaar formeel ondergebracht bij Vijf dorpen.
In een andere uitzending hoort u een fragment waarin verantwoordelijk wethouder Joa Maouche zijn zorgen uit over de fabriek.

Grondtonen Bea en Folchert van Dijken – omwonenden van SK Parenco

Grondtonen met interview met Flip Witte

Grondtonen met Joa Maouche over SKParenco