Op 3 april gaf John Bartels in een artikel in Rijn en Veluwe aan dat hij de kritiek op Parenco zat is, en komt op voor de fabriek. Flip Witte reageert in de Rijn en Veluwe op dit bericht.

Hieronder de integrale tekst:

Is het vertrouwen van John Bartels in Parenco terecht?

4 april 2024

John Bartels is de kritiek op Parenco zat, zo laat hij weten in Rijn & Veluwe van 3 april. Het siert hem dat hij zich zo betrokken voelt bij de fabriek. Van dit raadslid verwachten wij echter ook dat hij volop begrip toont voor de geuroverlast die de fabriek veroorzaakt. Die overlast is gezondheidskundig onwenselijk tot op een afstand van 1 kilometer, toonde een recent GGD-onderzoek aan. Ook menen we dat dhr. Bartels de belofte van de fabriek om water te gaan besparen te makkelijk voor zoete koek aanneemt. Parenco heeft een vergunning voor het jaarlijks onttrekken van 5,7 miljard liter van het schoonste grondwater ter wereld. Dat is evenveel als 130-duizend mensen jaarlijks aan leidingwater gebruiken. Al meer dan 40 jaar wordt tegen deze verkwisting geprotesteerd, tot nu toe zonder succes. Verkwisting is het, want de fabriek kan best overstappen op het gebruik van water uit de Nederrijn.

Het vergunningstelsel van Parenco wordt herzien en daarvoor is een milieueffectrapportage (mer) geschreven, bestaande uit een groot aantal dikke rapporten. Vijf Dorpen heeft in haar uitgebreide zienswijze laten weten het onderzoek ver beneden de maat te vinden. Zo zijn de gevolgen van de grondwaterwinning berekend met een computermodel dat daar helemaal niet geschikt voor is en dat de effecten op de Renkumse beek veel te klein inschat. De kritiek van Vijf Dorpen komt overeen met de kritiek van de onafhankelijke mer-commissie, die zich (in nette bewoordingen) vernietigend heeft uitgelaten over de rapportage. De bewering van dhr. Bartels dat de provincie de ontwikkelingen ophoudt is ongefundeerd. Wij zijn juist blij dat de provincie zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en daarbij grote zorgvuldigheid betracht in het belang van mens, milieu én bedrijf.

De beloften van de Parenco vinden we als vereniging prachtig, maar zo lang het daarbij blijft kan het geen kwaad druk te blijven uitoefenen. De heer Bartels, die bekend staat om zijn immer kritische houding, zal dat als democraat vast begrijpen.

Flip Witte, voorzitter vereniging Vijf Dorpen in ‘t Groen