Een vijf meter hoge overkapping aan de Valkenburglaan te Oosterbeek, pal achter een historisch waardevol tuinmanshuisje, had de eigenaar daar in 2019 niet mogen bouwen. Dat oordeel velde de bestuursrechter van Arnhem op 27 juli 2021 in een zaak die bewonersvereniging Vijf Dorpen in ’t Groen tegen de gemeente Renkum had aangespannen. Die weigerde namelijk handhavend op te treden, waar de vereniging om had gevraagd. Bovendien, zo oordeelde de rechter, dient de gemeente te onderzoeken of recente aanpassingen aan het bouwwerk door de beugel kunnen.

Vijf dorpen had in mei 2019 een handhavingsverzoek ingediend tegen het bouwwerk. Dat doet namelijk afbreuk doet aan de landelijke omgeving en aan het vlakbij gelegen gemeentelijk monument, een 19e-eeuws tuinmanshuisje. De gemeente adviseerde eigenaar Hazeleger twee wanden van het bouwwerk te verwijderen. Dan zou het niet meer doorgaan voor een ‘gebouw’ en daarmee vergunningsvrij zijn. De eigenaar volgde dit advies op en de gemeente wees het handhavingsverzoek af. De rechter oordeelde nu dat de overkapping gedeeltelijk staat op grond waar de regeling voor vergunningsvrij bouwen niet van toepassing is.

Tijdens de zitting (11 juni) kwam bovendien naar voren dat de eigenaar recent de overkapping heeft voorzien van extra wanden. Daardoor is er volgens de regels sprake van een ‘gebouw’, en dat mag daar al helemaal niet vergunningsvrij staan.

Vijf dorpen, die in deze zaak weer uitstekend werd bijgestaan door LiebregtsLeistra advocaten, is blij met de uitspraak en heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente dit keer gaat handhaven. Sinds begin dit jaar de rekenkamercommissie kwam met een stevig oordeel over het RO-beleid van Renkum, neemt de gemeente handhaving op haar mooie grondgebied namelijk een stuk serieuzer.

U kunt het vonnis van de rechtbank hier in detail nalezen.