De kranten hebben er vol van gestaan: de beken vallen droog. Dat komt niet alleen doordat de afgelopen zomers zeer droog waren. Nee, de belangrijkste oorzaken zijn van structurele aard: de winning van grondwater door Vitens en Smurfit Kappa Parenco, en de bebossing van de Veluwe, met name door de aanplant van naaldhout. Ook beregening van landbouwgewassen in het infiltratiegebied van de Renkumse en Heelsumse beken draagt bij aan de verdroging. De Arnhemse Bomenbond is een petitie gestart waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen een eind te maken aan de grondwateronttrekking door Parenco. Deze petitie wordt aan de provincie aangeboden in overleg met Vereniging Vijf Dorpen.