Opbrengst statiegeldactie bij de supermarkt RenkumPlus in Renkum groot succes

Op de valreep van het nieuwe jaar kon zaterdag 15 december 2018 een glunderende Flip Witte als voorzitter van de vereniging een cheque in ontvangst nemen t.w.v. 327,65 euro van Sander Berntsen, filiaalhouder van de supermarkt RenkumPlus.

Een prachtig bedrag dat een welkome bijdrage vormt op de inkomsten van de vereniging. Het geld zal worden gebruikt ter bekostiging van projecten van de vereniging zoals b.v. het bankenproject. Een project dat zich richt op het plaatsen van duurzaam geproduceerde banken. Eén van de banken staat inmiddels in het Renkums beekdal.

De supermarkt voelt zich zéér verbonden met de dorpsgemeenschap in het dorp Renkum. De filiaalleiding en haar klanten ondersteunen graag de activiteiten van onze vereniging die zich al decennia lang met succes inzet voor de bescherming van het fraaie landschap en leefomgeving in de gemeente. Onlangs nog bood de supermarkt ruimte aan de promotiestand van de vereniging.
Het bestuur van onze vereniging is de leiding van RenkumPlus en klanten bijzonder dankbaar voor de geboden financiële steun!