Na vele jaren dralen heeft het college van B&W eindelijk een concept-landgoederenvisie laten opstellen. Dat werk werd uitbesteed aan twee landschapsarchitecten die in de zeer korte tijd die ze kregen een uitstekend concept schreven. De vereniging heeft hier gedetailleerd en opbouwend commentaar op gegeven, zodat de visie nog beter wordt.

Toch heeft de vereniging fikse kritiek op het college. Je kunt wel een prachtig plan laten opstellen, maar als je geen cent voor de uitvoering overhebt, dan is dat plan een papieren tijger. Een stuk om goede sier mee te maken, net voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

De visie zou volgens het college moeten worden gerealiseerd via burgerparticipatie. De vereniging kreeg echter, net als andere belanghebbenden, maar een week de tijd om het 95 pagina’s tellende concept te becommentariëren. Dat getuigt niet van de wil om burgers serieus te laten participeren.

Het college ging niet in op ons verzoek om het commentaar van de vereniging openbaar te maken. Lees daarom hier onze brief aan het college, waarmee we ons commentaar op de visie aanboden.