Aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek is langs een cultuurhistorisch en landschappelijk waardvol agrarisch perceel een aarden wal opgeworpen. Op die wal zijn drie hekken geplaatst en struiken aangeplant waardoor het uitzicht verloren gaat. Bewonersverenging Vijf Dorpen in ’t Groen en omwonenden hebben meer dan twee jaar geleden de gemeente verzocht op te treden tegen de illegale verhoging van het maaiveld, maar hun verzoek was aan dovenmansoren gericht. Na lang aandringen bleek de gemeente eind vorig jaar gelukkig toch tot handhaving over te gaan. Blijdschap alom toen vereniging en omwonenden dit in de krant lazen, maar de stemming sloeg al gauw om in teleurstelling toen ze even later zagen hoe weinig grond de eigenaar van het perceel hoeft af te graven: op de meeste plaatsen helemaal niets tot hooguit 5 cm. De vereniging twijfelt niet aan de goede bedoeling van het huidige college, wel aan de technische instructies die zijn gegeven aan het bureau dat heeft uitgerekend hoeveel de verlaging moet bedragen. Is de kennis en kunde op het gemeentehuis onvoldoende om zo’n opdracht goed te formuleren?

Vijf dorpen is nu naar de rechter gestapt omdat ze vindt dat het oorspronkelijke maaiveld moet worden hersteld. Het beroepschrift van de vereniging kunt u hier lezen.

NB: op bovenstaande foto ziet u de aarden wal langs de Geelkerkenkamp op 11 november 2019. Rechts van de weg helde het maaiveld vroeger naar beneden af; nu gaat het maaiveld omhoog doordat er illegaal grond is opgehoogd. Op de foto staan twee hekken, maar inmiddels is er een derde bijgekomen en zijn er struiken aangepoot.