Het blijft rommelen aan de Geelkerkenkamp te Oosterbeek. Recent is er veel grond op het terrein verplaats, waardoor er nu een wal langs het perceel is opgeworpen. Daarop en daarnaast zijn een hek geplaatst.

Wij vrezen voor het uitzicht, waar we tot aan de Raad van State aan toe hebben gevochten.
De aarden wal is in strijd met het bestemmingsplan, maar de gemeente spreekt van een “vermeende” grondophoging, bedoeld om het oorspronkelijke reliëf te herstellen.

Zowel hekwerk als aarden wal stroken niet met het beeldkwaliteitsplan waarmee de eigenaar in 2016 omwonenden en gemeenteraad heeft verleid, zodat hij op het terrein kapitale villa’s kon bouwen.
Beloofd was een bescheiden haag zonder hekken. Wat de buurt recent kreeg was een aardenwal met hekwerken.

Hiermee gaan we niet akkoord, we hebben daarom een handhavingsverzoek ingediend.