Wandeling van de voorzitter door 300 meter openbaar groen

De afgelopen jaren zijn de gevolgen van de jarenlange bezuinigingen op het groenonderhoud steeds beter zichtbaar. Om dat te illustreren volgt hier een fotorapportage van een korte wandeling vlakbij mijn woonhuis in Oosterbeek. Die wandeling over 300 m is in bijgaand kaartje met een rode stippellijn aangegeven…

 
We beginnen op de hoek Weverstraat – Dr. Breveestraat. Hier stonden een paar jaar geleden mooie struiken. Die zijn gerooid en vervangen door een onderhoudsarm graslandje waarop honden hun behoefte doen…
 
 
Even verder op de Zuiderbeekweg. Knotelzen die 20 jaar geleden zijn aangepoot worden tegenwoordig ‘onderhouden’ door de hele knot af te zagen.
Dat trekken ze niet. Niettemin wordt deze onderhoudsvorm stug volgehouden…
 
 
De laatste jaren zien we een enorme verruiging met o.a. brandnetel optreden langs de Zuiderbeek. Maait men niet meer, omdat het talud te steil is, of laat men het maaisel liggen…?
 
 
Hetzelfde beeld: een enorme troep van brandnetels met daarachter de gemartelde knotelzen…
 
 
Langs de beek is de vegetatie recent met een klepelmaaier opgeschoond…
 
 
Over een strook van 50-70 m is Japanse duizendknoop en Springbalsemien weggemaaid, twee invasieve exoten…
 
 
Het maaisel is niet afgevoerd maar ligt naast en in de beek. Japanse duizendknoop breidt zich overal in Nederland uit en zorgt voor een schade die oploopt in talloze miljoenen. Hij verspreidt zich door het maaisel te laten liggen: uit ieder stukje stengel kan weer een nieuwe plant ontstaan. Vast een foutje, verkeerde afspraken gemaakt bij de uitvoering. Kunnen ambtenaren niets aan doen, wel de politiek die jarenlang op het groen bezuinigt en alles uitbesteedt…
 
 
We verlaten bijna de Zuiderbeek en blikken terug op het gemeentelijk groen…
 
 
En belanden aan bij het groen langs de zuidelijke vijver van de Zuiderbeek. Hier stonden vroeger bloeiende struiken. Een grasmat vraagt echter minder onderhoud…
 
 
De ‘vijver’. Toen ik hier kwam wonen zag je water met bloeiende waterlelies. Na de aanleg van ‘natuurvriendelijke oevers’ is het goed mis gegaan, vooral nadat het beheer werd geëxtensiveerd.

Flip Witte, Oosterbeek, 16 oktober 2017