Onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied en drie centrale dorpen 2024’ is ingediend.

Het plan zou “consoliderend” moeten zijn; een samenvoeging van al bestaande plannen, een beetje aanvulling, niets nieuws. Maar er staan wel degelijk nieuwe zaken in. Zaken die natuur en zelfs N2000 bedreigen.

Er zijn nog veel teveel economische ontwikkelingen gepland in het Renkums beekdal, onze waardevolle ecologische corridor. Ongeveer 10 jaar geleden werd een bedrag van ruim 40 miljoen euro uitgegeven om, direct ten zuiden van de Hartenseweg in Renkum, een groot bedrijventerrein uit het beekdal te halen om het gebied daarna als natuur in te richten. Dat was het project De Renkumse poort (ook wel ‘Hert aan de Rijn’ genoemd): het beekdal zou moeten fungeren als ecologische corridor tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. Daarna heeft Staatsbosbeheer de weilanden ten noorden en zuiden van die weg met een gericht beheer weten om te vormen tot prachtige soortenrijke hooilanden. Recent heeft de provincie het plan gelanceerd de verbindingszone verder te versterken door de N225 ‘doorlaatbaar’ voor rivierwater en de migratie van herten en andere dieren te maken. Dat gaat ook weer miljoenen kosten, maar dat is goed besteed geld. De investering moet dan echter niet teniet worden gedaan door allerlei negatieve ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening. We begrijpen dat er partijen zijn die financieel willen profiteren van de natuur, maar dat moet niet ten koste gaan van datgene waarvoor de mensen naar het beekdal toekomen: de natuur. Helaas zien we dat de gemeente daar de laatste jaren slecht op toeziet; sterker nog, dat de gemeente haar medewerking verleent aan ontwikkelingen die de natuur schaden, in het bijzonder de betekenis van het beekdal als ecologische corridor. Dat is ook het geval in dit nieuwe bestemmingsplan.

Hier kunt u de hele zienswijze lezen