De vereniging zet zich in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum. Dat doet ze door ruimtelijke plannen en het beheer van de groene ruimte nauwgezet te volgen en waar nodig proberen bij te sturen.

Gedurende de afgelopen periode hebben verschillende bewoners van de gemeente ons gewezen op de in hun ogen buitenproportionele ontwikkelingen rond de manege op de Valkenburglaan 1 te Oosterbeek.Deze is gevestigd op het voormalige landgoed de Sonnenberg, en grenst aan het Natura 2000 gebied de Bilderbergbossen.

Onderzoek leverde op dat er allerlei bouwwerkzaamheden plaatsvonden en bomen werden gekapt, waarvoor alleen in een beperkt aantal gevallen een omgevingsvergunning was verleend.

Eind mei heeft de gemeente Renkum het Ontwerpbestemmingsplan Valkenburglaan 1 ter inzage gelegd.
Samen met een buurtbewoner heeft de Vereniging een zienswijze opgesteld waarin onze bezwaren tegen dit bestemmingsplan worden uiteen gezet.

Hier kunt u de zienswijze lezen.