In de voormalige steenfabriek op de Doorwerthse Waarden nabij Kasteel Doorwerth vinden momenteel meerdere industriële activiteiten plaats, zoals op bijgaande luchtfoto goed te zien valt.

Momenteel ligt er bij de Provincie een aanvraag van de hoofdondernemer om deze activiteiten, onder de naam Groene Waarden, uit te breiden en de Gemeente Renkum heeft zich met deze uitbreiding al akkoord verklaard.
Het project waarvoor vergunningsuitbreiding gevraagd wordt is omschreven als verwerking van biomassa. Deze verwerking bestaat uit:

-opslag en bewerking van groenafval ten behoeve van de biomassa voor energiecentrales;
-opslag/inkuilen en bewerken van bermmaaisel (gras).

De aanvraag betreft een jaarlijkse doorzet van 60.000 ton houtige biomassa en 70.000 ton bermgras. Het gaat in totaliteit om 50.000 ton opslagcapaciteit en 130.000 ton verwerkingscapaciteit. (Momenteel heeft het bedrijf reeds vergunning voor het verwerken van 15.000 ton bermgras en 19.500 ton houtige biomassa.)

Onze vereniging vindt dat een dergelijke schaal van industriële activiteiten niet in een kwetsbaar gebied plaats hoort te vinden. Ook de transporthinder is niet aanvaardbaar.

Vijf Dorpen heeft daarom in samenwerking met de Natuur en Milieu Gelderland een zienswijze (bezwaarschrift) bij de Provincie over deze voorgenomen vergunningsuitbreiding ingediend. U kunt dit stuk hier lezen.