De gemeente Renkum is een warm pleitbezorger van de energietransitie. Daarin kan ze Vijf dorpen aan haar zijde vinden.
Het is echter een heel slecht idee van de gemeente om natuurpercelen in landgoed Quadenoord vol te leggen met zonnepanelen.

De vereniging heeft daarom samen met zeven andere natuurorganisaties een brandbrief naar de provincie gestuurd, want dat is de overheid die uiteindelijk beslist of het plan van de gemeente toelaatbaar is of niet.
Grond ter beschikking stellen voor de opwekking van zonne-energie levert veel geld op. Wij denken dat daardoor andere locaties, die niet ten koste gaan van de natuur, goed haalbaar zijn.
De vereniging is gaarne bereid samen met de gemeente op zoek te gaan naar geschikte locaties.

Met deze link leest u onze brandbrief naar de provincie.

Inmiddels heeft de Vereniging, samen met Vereniging Mooi Wageningen, een zienswijze op de vergunningaanvraag voor de Zonnevelden Quadenoord ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland.
Met deze link leest u deze zienswijze.